Practical Report รู้จักเพลง The ASEAN WAY ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 สิงหาคม  2554 เป็นวันครบรอบ 44 ปีการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ หรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนาม “อาเซียน” SIU ขอนำเสนอเพลง The ASEAN WAY  ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมอาเซียน ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015

 

The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Looking out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it’s the way of ASEAN

โดยมีคำแปลว่า

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน

 

 

และเนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกับ
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล>

 

 

ซึ่งเนื้อเพลงได้สะท้อนความสำคัญตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเพลงนี้มาจากการจัดประกวดให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียนบทที่ 40 ซึ่งระบุให้อาเซียนมีเพลงประจำอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดเพลงประจำอาเซียน โดยที่ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้กำหนดรูปแบบการแข่งขันเป็น open competition ทั้งนี้ อาเซียนได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการอาเซียนในแต่ละประเทศกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและจัดส่งให้ประเทศไทยภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551

โดยมีกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน ซึ่งคณะกรรมการการประกวดได้คัดเลือกเพลงจำนวน 10 เพลงให้เข้ารอบสุดท้าย จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 99 เพลง และได้ดำเนินการประกวดรอบตัดสิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยคณะผู้ตัดสินประกอบด้วยกรรมการจากอาเซียน 10 คนในรอบแรก และจากประเทศนอกอาเซียนอีก 3 คน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเพลง “The ASEAN Way” (ดิอาเซียนเวย์) ของประเทศไทย ซึ่งประพันธ์โดยกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) สำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) ให้เป็นเพลงประจำอาเซียน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยได้รับเกียรติสูงสุดนี้

และหลังจากนี้ SIU จะเฝ้าติดตามการเติบโตและการเตรียมพร้อมจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมจะจัดทำ section ข่าวพิเศษเกี่ยวกับอาเซียนอย่างต่อเนื่องในเร็วๆนี้

 • Dujruedee S

  Go to AEC

 • Paweena339

  ดือาเซียน เวย์ ประพันธ์ โดยกิตติคุณ สดประเสริฐ เป็นผลงานของคนไทยและความภาคภูมิใจของคนไทย

 • Kao_kao_za

  aec

 • Jay_123_m

  เพราะดีค่า

 • Maybranaruk

  555555555555555+

 • Aompang0204

  55555 คนพูดเพี้ยนนิดนึง

 • First-best

  เพราะมาก

 • Pawadeechaithep@hotmail.com

  pawadeechaithep

 • Tongyoi2501

  ชอบเพลงนี้มาก

 • Deffypoom

   ชอบเพลงอาเซียนมากเลยค่ะ หนูจะพยายามร้องให้ได้ค่ะ

 • Jayjayjay

  กำลังหาคำแปลพอดัีเลยนะ

 • Poprider

  very goodddddddddddddddddddddddddddddddddd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • pam

  ก็เพราะดีค่ะ

 • Torclub Zaa_

  เพราะดี ผมจะต้องร้องเพลงนี้ให้่ำได้ เพราะว่าผมจะต้องไปสอบร้องเพลงกับอาาน  55+

 • น้องต้า

  เพราะดี ผมจะพยายามร้องให้ได้เพื่อผมจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
   

 • Katza_18amigo

  สดดยอด

 • Lailai2201

  ชอบมากคะ

 • เพราะน่ะค่ะ พยายามร้องอยู่ ตองเอาเพลงนี้ไปร้องประสานเสียงด้วย สู่ๆ><"

 • yanisa

  เพราะมากเลยค่ะ

 • สนุกจัง เพราะดีนะ จะพยายามร้องเพลงนี้ให้เพราะที่สุด

 • nongmomo

  The ASEAN Way thai
  into come join together The ASEAN Way of thai
  Friends human with together community of ASEAN

  10 country come join together AEC ASEAN Way