Practical Report เวียดนาม: ประธานาธิบดีคนใหม่

สมัชชาแห่งชาติเวียดนามแต่งตั้งนายเจือง เติ๋น ซาน (Troung Tan Sang) เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ ท่ามกลางความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและความขัดแย้งระหว่างประเทศเวียดนามกับจีนบริเวณทะเลจีนใต้

นายซาน (Sang) อายุ 62 ปี เป็นชาวใต้และเป็นอดีตนายกเทศมนตรีและหัวหน้าพรรคที่ควบคุมนครโฮจิมินห์ เขาได้รับการแต่งตั้งจากเสียงสนับสนุนร้อยละ 97 จากผู้ท้าชิงทั้งหมด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปตามคาดการณ์ การประกาศตำแหน่งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อันเป็นผลที่ได้รับการตัดสินใจคัดเลือกจากผู้นำระดับสูงของพรรคในเดือนมกราคม 2011 ตามวาระการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามโดยจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี

นายซาน เป็นชาวใต้มาจากจังหวัดลองอาน (Long An) แทนที่ประธานาธิบดีเหงวียน มิงห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ขณะที่นายกรัฐมนตรียังคงเป็น เหงวียน เติ๋น สุง (Nguyen Tan Dung) วัย 61 ปี ได้รับเลือกเป็นวาระที่ 2 และคาดว่าจะประกาศในวันอังคารนี้

ระบบการเมืองของเวียดนามเป็นลักษณะพรรคเดียว และมีการปกครองที่ไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอำนาจ เช่นการเรียกร้องของสาธารณะชนให้มีระบบการเมืองแบบหลายพรรค แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของข้อเรียกร้องคือต้องโทษขังคุก การแต่งตั้งเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ประท้วงของชาวเวียดนามเพื่อต่อต้านจีนประเด็นความขัดแย้งทะเลจีนใต้เพียงวันเดียว โดยนายซาน ให้ปฏิญาณตนว่า “จะปกป้องประเทศอย่างแข็งขัน เพื่อให้มีเสรีภาพ อำนาจอธิปไตย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อบูรณภาพแห่งดินแดน” และพยายามจะระงับความขัดแย้งบริเวณพรมแดนผ่านกลไกที่สร้างสันติภาพ

นายซานเคยจำคุกตั้งแต่ปี 1971-1973 ในช่วงที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามใต้ ขณะที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายเหนือในช่วงสงครามเวียดนาม แม้จะสิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี 1975 โดยเวียดนามเหนือยึดเมืองหลวงทางตอนใต้ได้คือ ไซ่ง่อน และนำไปสู่การรวมประเทศ

สัปดาห์ก่อนหน้านี้ จีนและ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องแผนการในขั้นต้นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งท่ามกลางทรัพยากรมหาศาลบริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นอีกประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องประสบปัญหาแรงกดดันภายในประเทศที่รัฐพยายามขึ้นราคาอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนถ้วนหน้า

Huffingtonpost