Practical Report รัฐบาลตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่ราบ11รอ.

จากการประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยทางพลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ผู้บัญชาการกองทัพไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ทางนายกรัฐมนตรีให้มีการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เชื่อว่าการชุมนุมจะไม่เกิดความรุนแรงหรือพัฒนาเหตุการณ์ไปเหมือนพฤษภา35 และที่ประชุมไม่ได้ห่วงเรื่องการก่อวินาศกรรมในกรุงเทพ

จากการประชุมกอ.รมน. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบ ร้อย(ศอ.รส.) และมอบหมายให้นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม  พร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้และยังไม่ยุบสภาอย่าง แน่นอน

นอกจากนี้ในช่วงการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในวันที่ 12-14มีนาคมนี้  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงแห่งชาติ (คตม.) พร้อมด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีกลาโหมจะไปตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11รอ.) ขณะที่ กอ.รมน.และกองทัพบก จะตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน

ขณะที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ออกมากล่าวว่าหลังมติครม.มีมติประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงในเขตพื้นที่กทม.และปริมณฑลระหว่างวันที่ 12-14มีนาคมนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นสถานที่ราชการ มีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จำนวนมาก รวมทั้งอาวุธ จงจำเป็นต้องตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: มติชน