โครงการจำนำข้าว v.s. โครงการประกันรายได้ นโยบายใดที่ชาวนาได้รับประโยชน์มากที่สุด? » โครงการรับจำนำข้าว_

ทำความเข้าใจ โครงการรับจำนำข้าว ผ่านผังภาพ


  • Kriangsak Khongwadhananon

    ผมนึกไม่ออกว่า กรณีนำข้าวไปฝากกับโรงสี เพื่อรับใบประทวนมาขึ้นเงินกับ ธกส.ในโครงการรับจำนำข้าว(สินค้ายังไม่ตกเป็นของโรงสีที่รับฝาก จนกว่าจะตกลงซื้อขายกับรัฐบาลอีกครั้ง) โรงสีจะโกงค่าความชื้นไปทำไม ต่างจากการรับซื้อโดยตรงจากชาวนาตามโครงการประกันราคา ที่ต้องพยายามจำกัดต้นทุนราคาข้าวที่รับซื้อ ที่น่าจะมีแรงจูงใจให้โกงค่าความชื้นมากกว่านะครับ(และรัฐบาลก็ชดเชยแค่ค่าความชื้นที่โรงสีรับซื้อ)