Practical Report ยิ่งลักษณ์ทำทันทีไม่ต้องรอ! ค่าแรง 300บาท ม.ค. 55

หลังจากได้รับการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล 299 เสียง ของพรรคเพื่อไทยได้ในวันจันทร์ วันนี้(6ก.ค.54) นาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวชี้แจงนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทที่ได้เสนอไว้ว่าจะเริ่มทำได้ในเดือนมกราคม 2555  โดยจะทำให้ทั่วกันในทุกพื้นที่จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นลูกจ้างที่เรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำ 441 บาท โดยสอดคล้องกับหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ผู้ใช้แรงงานจะต้องมีความสามารถในการดูแลบุตรและคู่ครอง และมุ่งที่จะส่งเสริมศักยภาพของแรงงานไทย ให้แข่งขันด้วยฝีมือแรงงานแทนที่จะสู้กับตลาดโลกด้วยราคาค่าจ้างที่ถูกเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ 2020 ของพรรค

โดยนาย จารุพงศ์ ย้ำว่าจะไม่เข้าไปรื้อระบบไตรภาคีค่าจ้าง ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ในช่วงปรึกษาหารือกับภาคธุรกิจเอกชนและจะมีการเสนอสิ่งชดเชยให้ผู้ประกอบการ เช่น การลดภาษีนิติบุคคล ภาษีเครื่องจักร และรัฐบาลจะเล็งการขยายตลาดการส่งออกให้กว้างขวางขึ้น

และสำหรับที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องการใช้แรงงานเข้มข้นในบางอุตสาหกรรมที่มีค่าแรงที่สูงขึ้น รัฐบาลจะส่งเสริมให้ย้ายฐานการผลิตไปยังบริเวณประเทศชายแดนที่ติดกัน

นอกจากนั้นอีกนโยบายที่ได้รับความสนใจก็คือ การเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะปรับสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2554นี้